Kungsleden säljer fastigheter för 83 Mkr

Pressmeddelande 2009-06-30

Kungsleden AB (publ) säljer sju kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 83 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med drygt 3 Mkr och understiger anskaffningsvärde med 10,5 Mkr. De sålda fastigheterna har en sammantagen vakansgrad på cirka 20 procent på hyresvärdet. Köpare är LW Fastigheter i Kalmar och LW Industrifastigheter AB. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 10,3 Mkr och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 12 616 kvm. Fyra av fastigheterna ligger i Kalmar, två på Öland och en i Nybro. Frånträde av fastigheterna skedde den 30 juni 2009. ”Det är roligt att kunna göra den här affären över bokfört värde trots en stor vakans i beståndet, säger Kungsledens VD Thomas Erséus, i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2009 kl. 13.00.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar