Kungsleden säljer och justerar prognos!

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i flera enskilda affärer sålt fastigheter för 166 MSEK med en direktavkastning om 5,4%. Försäljningarna ger en reavinst om ca 12 MSEK.

Bolaget ändrar också prognosen för verksamhetsåret om ett resultat före skatt till minst 500 MSEK till ett resultat före skatt om 530 MSEK.

”Försäljningarna är ytterligare ett led i att minska risken i fastighetsportföljen”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar