Kungsleden startar sin köpoffensiv och förvärvar kontor i Malmö

Kungsleden AB (publ) startar sin köpoffensiv genom att förvärva fastigheten Julius 1 i centrala Malmö för 65 Mkr. Fastigheten har ett strategiskt bra läge i en viktig tillväxtregion.

Fastigheten Julius 1 är en modern kontorsfastighet belägen på Spårvägsgatan bara ett stenkast från Skåne Universitetssjukhus i centrala Malmö. Idag hyr Försäkringskassan samtliga 2 900 kvm.

Säljare är Conpharm AB och tillträdet är satt till den 1 oktober.

”Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi om att växa vår fastighetsportfölj i storstäder och tillväxtregioner, och där Malmö är en av våra prioriterade regioner. Dessutom är Försäkringskassan redan idag en stor och viktig hyresgäst hos oss vilket innebär att vi har en etablerad och god relation med dem”, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.


Foto: Julius 1

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se
Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22/9 2014 kl. 16.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi om att växa vår fastighetsportfölj i storstäder och tillväxtregioner, och där Malmö är en av våra prioriterade regioner. Dessutom är Försäkringskassan redan idag en stor och viktig hyresgäst hos oss vilket innebär att vi har en etablerad och god relation med dem.
Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden