Kungsledens rapporttillfällen bokslut räkenskapsåret 2001

Kungsledens rapporttillfällen bokslut räkenskapsåret 2001 Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2001 vid följande tidpunkter. - Bokslutskommuniké 19 februari 2002 - Årsredovisning mars 2002 - Bolagsstämma 9 april 2002 Tidpunkter för rapporttillfällen avseende kvartal 1, 2 och 3 2002 kommer att lämnas i början av 2002. För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg , vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 426 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 132 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01280/bit0001.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar