Lena Bredberg ny uthyrningschef på Kungsleden

Kungsleden ökar fokus på nyuthyrning och utser Lena Bredberg till uthyrningschef. Lena tillträder sin nya roll den 1 januari 2016.

Kungsleden AB (publ) har under året höjt kvaliteten på fastighetsportföljen och når innan årets slut ett fastighetsvärde om 27 miljarder kronor varav mer än 40 procent av beståndet kommer finnas i Stockholm. Kungsleden tar nu ett större grepp om uthyrningsarbetet genom att utse Lena Bredberg till uthyrningschef.

Lena kommer i sin nya roll att ansvara för den långsiktiga och strategiska bearbetningen av hyresmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Eskilstuna, samt andra prioriterade städer. Lena ska leda, koordinera och stödja uthyrningsgruppen i deras arbete att hitta rätt kunder till våra vakanta lokaler.

”Det är med stor glädje jag kliver in i rollen som uthyrningschef på Kungsleden. Jag har arbetat inom bolaget sedan 2013 och har haft förmånen att vara med på en otroligt spännande resa. I min nya roll ska jag tillsammans med uthyrarna fortsätta att arbeta för en bra hyresgästmix som bidrar till området och våra kluster, en minskad vakansgrad och en fortsatt positiv utveckling av bolaget”, säger Lena Bredberg.

”Jag är glad att Lena tackat jag till rollen som uthyrningschef på Kungsleden. Hon har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och har som erfaren uthyrare en god förståelse för marknaden. Jag är säker på att uthyrningsarbetet under Lenas ledning kommer lyftas ytterligare”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Lena har 25-års erfarenhet från fastighetsbranschen och har i 15 års tid arbetat med uthyrning av kontor och butiker. Hon har bland annat varit uthyrningschef på GE Capital Real Estate samt arbetat på JLL och Skandia Fastigheter innan hon började på Fastighetsutvecklingsavdelningen på Kungsleden år 2013.

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 5/11 2015 kl. 07.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är med stor glädje jag kliver in i rollen som uthyrningschef på Kungsleden. Jag har arbetat inom bolaget sedan 2013 och har haft förmånen att vara med på en otroligt spännande resa. I min nya roll ska jag tillsammans med uthyrarna fortsätta att arbeta för en bra hyresgästmix som bidrar till området och våra kluster, en minskad vakansgrad och en fortsatt positiv utveckling av bolaget
Lena Bredberg