Säkerhet viktigare för kvinnor än för män vid bilköp

Priset är den viktigaste egenskapen vid köp av en begagnad bil anser både kvinnor och män, det visar en ny Sifo-undersökning. Kvinnor uppskattar dock säkerhet i mycket större utsträckning än män, 61 procent av kvinnorna uppger säkerhet som den viktigaste egenskapen vid köp av en begagnad bil, motsvarande siffra för män är 39 procent.

Av de egenskaper som svenskarna bedömer som viktigast vid köp av en begagnad bil, toppar priset (77 procent), följt av mätarställningen (56 procent) och säkerheten (50 procent). Märke och bilens utseende är viktigare för männen i undersökningen än för kvinnorna, medan å andra sidan kvinnor i högre grad än män uppger miljöpåverkan som en viktig egenskap.

Den vanligaste känslan förknippad med att sälja en begagnad bil, är lättnad (30 procent), därefter kommer stress (19 procent) följt av saknad (17 procent).

– Att många känner lättnad efter en bilaffär är inte konstigt, att sälja sin begagnade bil är en stor affär och vi märker ett ökat tryck från privatpersoner som vill ha hjälp med detta, säger Mattias Forslund, ansvarig för affärsområdet Bil på KVD.

På frågan ”Vem i hushållet har störst inflytande när ni ska köpa begagnad bil?” svarar 47 procent att de gör detta tillsammans med sin partner. Dock svarade endast 13 procent av kvinnorna att de själva har störst inflytande vid bilköpet, motsvarande siffra bland männen är 35 procent.

-      Att sälja och köpa bil har traditionellt uppfattats som mannens domän, men undersökningen visar att kvinnorna har stort inflytande på familjens bilköp. Vi tror att skiftet från traditionell bilhandel i bilhallar till att köpa bil via internet kommer driva på denna utveckling ytterligare, säger Mattias Forslund.

*Sifo-undersökningen genomfördes bland 981 personer med körkort i åldrarna 18 år och uppåt.

Ytterligare information från undersökningen finns i det bifogade faktabladet.

KVD
Göteborg
2013-04-09

För ytterligare information och bilder, kontakta:

Mattias Forslund, Chef Affären Bil på KVD, Tel: 073-558 31 01
Dag Thyselius, PR- och informationsansvarig, KVD, Tel: 073-558 31 78, E-post: dag.thyselius@kvd.se

KVD är Nordens största oberoende marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Företaget grundades 1991 och driver marknadsplatsen www.kvd.se där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker vid veckovisa nätauktioner. Varje år säljs över 20 000 personbilar och 10 000 maskiner och tunga fordon via kvd.se. I KVD-koncernen finns dessutom värderingsportalen www.bilpriser.se.

Taggar:

Om oss

KVD Kvarndammen arbetar sedan 1991 med auktioner och värderingar. Auktionssajten kvarndammen.se (kvd.se) är Sveriges största marknadsplats för avyttring av förmåns- och tjänstebilar, maskiner, varupartier samt konkursbon. I KVD-koncernen finns dessutom värderingsportalerna bilpriser.se och marknadspriser.se.