Starkt år för Kvarndammens nätauktioner

- Under 2011 såldes 20 600 bilar via kvarndammen.se

De senaste årens positiva trend för KVD Kvarndammens nätauktioner fortsatte under 2011. Totalt såldes över 31 700 objekt för ett sammanlagt värde av 2,5 miljarder på auktionssiten kvarndammen.se. Det kan jämföras med 2,2 miljarder under 2010.

Av objekten som såldes på de veckovisa nätauktionerna var drygt 20 600 personbilar och 11 000 maskiner, tunga fordon och övriga objekt. De tre senaste åren har försäljningen på kvarndammen.se ökat med i genomsnitt 15 % per år och antalet bilar, maskiner och tunga fordon som förmedlas via nätauktionerna förväntas fortsätta öka under 2012.

-          Vi märker ett växande intresse för vår tjänst, både från köpare och från säljare. Idag har vi 12 anläggningar runt om i landet men kommer behöva öppna minst en till i år för att klara av tillflödet av objekt, säger Ulrika Drotz Molin, VD på KVD Kvarndammen.

Anledningen till den starka trenden är konsumenternas allt större vana att handla över nätet samtidigt som många kan känna sig osäkra vid ett bilköp. Det skapar ett växande intresse för Kvarndammens tjänst. Att Kvarndammen inte äger några bilar själva utan endast förmedlar dem ger företaget en oberoende ställning mot både köpare och säljare.

-          Vår framgång bygger på de oberoende tester och beskrivningar vi gör av objekten vi förmedlar. Finns det fel eller bucklor på en bil beskrivs och visas detta. Att de flesta av våra kunder köper sin bil utan att ha sett den i verkligheten visar deras förtroende för oss och vår marknadsplats, säger Ulrika Drotz Molin.

KVD Kvarndammen
Kungälv
2012-03-28

För mer information och bilder, kontakta Ulrika Drotz Molin, VD på KVD Kvarndammen, på 0303-373104, eller Dag Thyselius, PR- och informationsansvarig på KVD Kvarndammen, på 0735-58 31 78 eller dag.thyselius@kvd.se.

KVD Kvarndammen arbetar sedan 1991 med auktioner och värderingar. Auktionssajten kvarndammen.se (kvd.se) är Sveriges största marknadsplats för avyttring av förmåns- och tjänstebilar, maskiner, varupartier samt konkursbon. I KVD-koncernen finns dessutom värderingsportalerna bilpriser.se och marknadspriser.se.

Taggar:

Om oss

KVD Kvarndammen arbetar sedan 1991 med auktioner och värderingar. Auktionssajten kvarndammen.se (kvd.se) är Sveriges största marknadsplats för avyttring av förmåns- och tjänstebilar, maskiner, varupartier samt konkursbon. I KVD-koncernen finns dessutom värderingsportalerna bilpriser.se och marknadspriser.se.

Media

Media