KYOCERA Document Solutions vässar den svenska affären

Torbjörn Dehlin-Rångeby, som i april 2012 anställdes som Global Account Manager på KYOCERA i Norden, får nu ett övergripande ansvar på den svenska marknaden. I hans nya arbetsuppgifter ingår bland annat att implementera ett helt nytt partnersamarbete på den svenska marknaden, något som sker nu. När arbetet är slutfört ska KYOCERA vara det bästa alternativet för partners på den svenska marknaden enligt Torbjörn.

Torbjörn Dehlin-Rångeby har utnämnts till svensk försäljningschef. Den nya rollen omfattar inte bara det operativa ansvaret för försäljningsresultatet utan även marknad, logistik och personal på den svenska marknaden.

–     Det första jag nu tar tag i är att affärsutveckla KYOCERAs säljkanaler och fördjupa samarbetet med utvalda partners på den svenska marknaden, säger Torbjörn Dehlin-Rångeby. Vi kommer att ställa om hela vårt sätt att jobba och det kommer ge positiv effekt på våra affärer.

Arbetet är i full gång
Arbetet som nu görs kommer att förändra hur företagets produkter och tjänster ska säljas på den svenska marknaden. Förändringsprocessen är igång internt sedan en tid tillbaka. Externt kommer arbetet att märkas redan inom några dagar.

Omfattande organisationsförstärkningar, rekrytering av nya medarbetare och kompentenser gör det möjligt att på kort tid genomföra alla förändringar.

–     Såväl slutkunder som partners kommer märka av vår ”nya” närvaro när vi nu aktiverar oss i alla säljkanaler, fortsätter Torbjörn. Vi kommer också på olika sätt förstärka vår exponering direkt mot våra slutkunder.

I morgon, den 9 april, har KYOCERA ett stort partnermöte i Stockholm där det nya partnerprogrammet presenteras. Förändringen kommer att bidra till framgång för både KYOCERA och de partner företaget arbetar med i Sverige enligt en övertygad Torbjörn som avslutar:

–                Vår organisation står laddade upp till tänderna och vi alla är starkt motiverade att påbörja resan mot våra nya uppsatta mål. Vi kommer inom kort berätta mer om vårt förändringsarbete.

För mer information, kontakta:
KYOCERA Document Solutions Nordic AB
Adress: Box 1273, 164 29  Kista 

Torbjörn Dehlin
Svensk försäljningschef
Tel. 076-546 50 67
E-post: torbjorn.dehlin@dnr.kyocera.com

Bo Gustavsson
Nordisk marknadschef

Telefon: 08-546 550 33
E-post: bo.gustavsson@dnr.kyocera.com

www.kyoceradocumentsolutions.se

Om KYOCERA Document Solutions Nordic AB

KYOCERA Document Solutions Nordic AB har huvudkontoret i Kista. KYOCERA Document Solutions erbjuder avancerade och miljöanpassade dokumentlösningar för kontor i alla storlekar. I erbjudandet ingår hårdvara, mjukvara och tjänster.

All försäljning sker genom partner på den svenska marknaden. Service sker via KYOCERAs lokala försäljningspartners med egen service, eller från fristående tredjeparts-underhållsföretag. 

Taggar:

Om oss

Om KYOCERA Document Solutions Nordic AB KYOCERA Document Solutions Nordic AB har huvudkontoret i Kista. KYOCERA Document Solutions erbjuder avancerade och miljöanpassade dokumentlösningar för kontor i alla storlekar. I erbjudandet ingår hårdvara, mjukvara och tjänster. All försäljning sker genom partner på den svenska marknaden. Service sker via KYOCERAs lokala försäljningspartners med egen service, eller från fristående tredjeparts-underhållsföretag.

Media

Media

Citat

Såväl slutkunder som partners kommer märka av vår ”nya” närvaro när vi nu aktiverar oss i alla säljkanaler. Vi kommer också på olika sätt förstärka vår exponering direkt mot våra slutkunder.
Torbjörn Dehlin-Rångeby, svensk försäljningschef