Ändrat rapportdatum för Lundbergs

Lundbergs har ändrat datum för bolagets delårsrapport januari - mars 2013.

Nytt rapportdatum är:

Delårsrapport januari - mars 2013                                  27 maj 2013

Stockholm den 26 april 2013

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 kl 13,30.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar