Flaggningsmeddelande från Lundbergs

Härmed meddelas att L E Lundbergföretagen AB (publ) förvärvat 4 miljoner aktier i Indutrade AB, motsvarande 10,0 procent av kapital och röster. Stockholm den 6 oktober 2005 L E Lundbergföretagen AB (publ)

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar