Fortsatt positiv utveckling för Lundbergs

Delårsrapport januari - september 2003 · Resultatet efter skatt ökade med 51 procent till 759 Mkr (504), vilket motsvarar 12:23 kronor (8:11) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 2 095 Mkr (1 330). · Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2003 till 268 kronor per aktie (2002-12-31: 221). Den 7 november 2003 var motsvarande värde 283 kronor per aktie. · Fastighetsrörelsens resultat ökade med 9 procent till 326 Mkr (300). L E Lundbergföretagen AB (publ) Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011-21 65 65 E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se Org nr: 556056-8817 Styrelsens säte: Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar