Kallelse till årsstämma i L E Lundbergföretagen AB (publ)

 

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ), organisationsnummer 556056-8817, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2012 kl. 14.00 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré från Stallgatan 6. Entrén öppnas kl. 13.00.

Kallelse och tillhörande handlingar finns på bolagets hemsida www.lundbergforetagen.se

Stockholm 2012-03-05

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2012 kl 13.30.

Bilaga:
Kallelse årsstämma

 

 

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar