Lundbergs Årsredovisning 2011 finns nu på hemsidan

 

L E Lundbergföretagen AB:s Årsredovisning 2011 finns från och med torsdagen den 15 mars 2012 på www.lundbergforetagen.se

Den tryckta versionen av Årsredovisningen distribueras med början vecka 12 med post till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta. Årsredovisningen kan även beställas på www.lundbergforetagen.se under ”Investor relations” – ”Beställningsformulär”.

Stockholm den 15 mars 2012

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Lars Johansson, Chef administration, ekonomi och finans, 011 – 21 65 00.

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 mars 2012 klockan 08:15.

 

 

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera