Lundbergs Årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

L E Lundbergföretagen AB:s Årsredovisning 2016 finns från och med fredagen den 3 mars 2017 på www.lundbergforetagen.se.
Den tryckta versionen av Årsredovisningen distribueras i början på vecka 11 till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta. Årsredovisningen kan även beställas på www.lundbergforetagen.se under ”Investor relations” – ”Beställningsformulär”.

Stockholm den 3 mars 2017

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Lars Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, 011 – 21 65 00.

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2017 kl. 08.00.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.