Lundbergs förvärvar fastighet i Linköping

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Braxen 17 i Linköping. Säljare är Hushållningssällskapet Östergötland.
Fastigheten är en kontors- och butiksfastighet på cirka 3 800 kvm, belägen i centrala Linköping.
Köpeskillingen uppgår till 56 Mkr och Lundbergs tillträder fastigheten den 1 december 2007.

Norrköping den 26 oktober 2007
Fastighets AB L E Lundberg


Eventuella frågor besvaras av
Roger Ekström, vice VD Fastighets AB L E Lundberg, telefon 0709 – 21 65 06

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar