Lundbergs förvärvar ytterligare aktier i Industrivärden

L E Lundbergföretagen AB har idag förvärvat 5 000 000 aktier av serie A i AB Industrivärden. Investeringen uppgår till 845 mnkr.
Efter förvärvet innehar Lundbergs 55 000 000 aktier av serie A samt 3 000 000 aktier av serie C i AB Industrivärden.
Innehavet motsvarar 13,4 procent av kapitalet samt 19,4 procent av rösterna.

Stockholm den 3 november 2015

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Vid eventuella frågor kontakta
Claes Boustedt vVD L E Lundbergföretagen AB, 08-463 06 00

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.