Lundbergs stärker organisationen

PRESSMEDDELANDE FRÅN LUNDBERGS Lundbergs har under en lång tid byggt upp en rad investeringar i olika företag vid sidan av den helägda fastighetsrörelsen. Detta ställer nya krav på organisationen och därför har tiden ansetts mogen att genomföra vissa organisationsförändringar att gälla från och med den 1 januari 2004. Ulf Lundahl har utsetts till vice VD i koncernens moderbolag L E Lundbergföretagen AB och till VD Fredrik Lundbergs ställföreträdare. Lundahl, som är 51 år gammal, har ett förflutet bl a som VD i Östgöta Enskilda Bank 1992 - 2000. I det helägda dotterbolaget Fastighets AB L E Lundberg lämnar Fredrik Lundberg VD-posten och blir styrelseordförande. Han ersätts av Peter Whass, 49 år gammal, som för närvarande är fastighetschef och har arbetat i Lundbergs i olika befattningar sedan 1989. Till ny vice VD har utsetts Roger Ekström, 42 år, som också kvarstår i sin roll som informationsansvarig i Lundbergkoncernen. Stockholm den 26 november 2003 L E Lundbergföretagen AB Styrelsen Eventuella frågor besvaras av Fredrik Lundberg, telefon 08-463 06 00 Ulf Lundahl, telefon 0708-20 46 48 Peter Whass, telefon 011-21 65 00 eller 0709-21 65 03 Roger Ekström, telefon 011-21 65 00 eller 0709-21 65 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar