Substansvärde- och resultatrapport januari - juni 2004

Substansvärde- och resultatrapport januari - juni 2004 - Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2004 till 18,7 mdr kronor (301 kronor per aktie) jämfört med 18,0 mdr kronor (290 kronor per aktie) den 31 december 2003. Den 17 augusti 2004 var motsvarande värde 18,5 mdr kronor (299 kronor per aktie). - Resultatet efter skatt ökade till 1 541 Mkr (665), vilket motsvarar 24:84 kronor (10:71) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 2 227 Mkr (1 525). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20220/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar