Bokslutskommuniké 2010 flyttas fram och publiceras den 10 februari.

Labs² Group AB kommer publicera bokslutskommunikén 2010 den 10 februari i stället för som planerat den 7 februari, detta beror på sjukdom hos nyckelpersoner.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Prenumerera