Hafslund integrerar Bredbandsfabriken AS i BRIKKS.

Hafslund har tidigare förvärvat Svenska Bredbandsbolagets verksamhet i Norge från Telenor. Labs²har nu i sin helhet integrerat all infrastruktur och alla slutkunder i Hafslunds BRIKKS.

”För oss är Hafslund något av en drömkund. Genom sin goda infrastruktur, starka lönsamhet i kärnverksamhet och goda affärsmannaskap har Hafslund redan tidigare gjort mycket lyckade inbrytningar på nya områden. ”I kombination med BRIKKS bevisar Hafslund kontinuerligt hur starka bredbandslösningar kan byggas upp regionalt och när regionen innehåller ungefär en fjärdedel av landets befolkning förstår nog alla vilka möjligheter som det innebär”, säger Jonas Birgersson.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar