Høyesterett ger inte Telio prövningstillstånd i rättstvisten mot Labs².

Labs² vann rättstvisten mot Telio i norsk Lagmannsrett. Telio sökte om prövningstillstånd hos Høyesterett, som nu har beslutat att inte ta upp tvisten till ny prövning.

För Labs² del innebär detta att domen från Lagmannsretten verkställs, vilket ger Labs² en positiv effekt på kassaflödet om ca 8 MSEK.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Prenumerera

Dokument & länkar