Koncernens verksamhet i sammandrag

Januari – juni 2007
• Omsättning: 63,0 MSEK (50,0 MSEK)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 2,3 MSEK (8,1 MSEK)
• Resultat före skatt: -9,2 MSEK (2,8 MSEK)
• Resultat per aktie: - 0,01 SEK (0,01 SEK)
• Kassaflöde: -2,4 MSEK (+4,2 MSEK)

April - juni 2007
• Omsättning: 33,5 MSEK (22,3 MSEK)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 1,8 MSEK (0,6 MSEK)
• Resultat före skatt: -4,0 MSEK (-1,9 MSEK)
• Kassaflöde: +0,4 MSEK (-7,3 MSEK)

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar