Labs² deltar i ett konsortium som lämnat anbud avseende utbyggnad och drift av ett omfattande internationellt bredbands(FTTx)-projekt.

Labs² del av anbudet är en offert rörande det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS. Vid en eventuell beställning beräknas värdet på Labs² del av anbudet uppgå till minst 40 MSEK under avtalsperiodens första fem år. Upphandlingen förväntas vara avslutad under andra halvåret 2009. Konsortiet leds av ViaEuropa, andra deltagare är ledande leverantörer av nätverksutrustning. ”I normala fall skulle Labs² inte skicka ut information om en lämnad offert men vi tycker att det är viktigt inför kommande emission att alla ägare har så korrekt bild av de framtida möjligheterna som möjligt. Denna offert är ett exempel på den typ av möjligheter som våra satsningar på Proof of Concept och långsiktigt partnerarbete nu gör möjliga”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Prenumerera

Dokument & länkar