Labs² Group AB ansöker om avnotering och meddelar att dotter-bolaget Labs2 i Lund AB troligen kommer lämna in en konkursansökan senare i veckan.

Labs² Group AB ansöker om avnotering från First North och meddelar samtidigt att ett av dotterbolagen (Labs2 i Lund AB) troligen kommer att lämna in en konkursansökan senare i veckan (eventuellt så kan en rekonstruktion bli ett alternativ).

”Det är naturligtvis tråkigt att behöva lämna First North samt stänga dotterbolaget som innehåller vår utvecklingsenhet, anledningen till detta är; följdverkningarna av konflikten med Bredband2, att våra europeiska affärer inte kan bära en så omfattande utvecklingsenhet samt att de stora internationella affärerna ännu inte har hänt. Dock så innebär denna åtgärd ett antal fördelar samtidigt som de negativa effekterna är relativt begränsade.

Den största fördelen är att att Labs² Group AB bör uppnå ett positivt kassaflöde redan under första kvartalet nästa år.

Rörande utvecklingskapacitet och säljkapacitet så är det min bedömning att Labs² Group AB kommer att ha tillgång till stor del av den kapacitet som finns idag (ca 67 % utveckling och ca 80 % på sälj) detta organiseras genom partners. Förutom väsentligt förbättrad flexibilitet så skapar det även betydligt lägre lägsta kostnad. Detta gör det även relativt enkelt att kunna utöka kapaciteten när så krävs.

Leverans till existerande kunder kommer inte att påverkas (annat än att beställd nyutveckling kan inledningsvis ta något längre tid för leverans).

För ägarna så innebär detta att möjligheten till handel minskas men samtidigt så anser jag att fördelen med att Labs² Group AB kan snabbt uppnå ett positivt kassaflöde överväger. Sammanfattningsvis har Labs² Group AB en mycket stark produkt, nöjda kunder och agerar på en marknad som i alla fall jag tror står inför stark tillväxt”, säger Jonas Birgersson, VD Labs² Group AB

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: 46 705 15 27 62

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo. Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg och Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar