Labs² har ingått förlikning med huvudägarna bakom Vitel AS.

I januari 2007 vann Labs² Norge ASA i norsk tingsrätt en tvist från 2002 mot SEA Norge NUF gällande återförsäljning av telefoni. SEA Norge NUF blev dömt till att betala Labs² Norge ca 1,6 MNOK. Då bolaget var upplöst riktade Labs² i mars i år anspråk mot personerna bakom SEA Norge NUF, vilka är samma personer som står bakom Vitel AS.

Det är med dessa personer Labs² ingått förlikning.

För Labs² del får förlikning både en positiv resultat- och kassaflödespåverkan.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Prenumerera

Dokument & länkar