Labs2 säkrar upp alla rättigheter till två strategiska mjukvaruprodukter kring IP-Telefoni, genom förvärv av bolag.

Labs2 säkrar upp alla rättigheter till två strategiska mjukvaruprodukter kring IP-Telefoni, genom förvärv av bolag. Vidareutvecklingen kommer att drivas under varumärket Digisip Software AB. Affären gäller primärt två produkter inom IP-telefoniområdet. Produkterna är en mjukvara för persondatorer (Windows) samt en mjukvara för handdatorer (Windows CE). Mjukvarorna ersätter behovet av en hårdvarubaserad omvandlare till den vanliga telefonen. Denna är idag nödvändig för att användaren skall kunna konsumera telefonitjänster via bredbandsnätet. Dotterbolaget Digisip AB har redan tidigare använt dessa mjukvaror, t.ex. i det nyligen annonserade samarbetet med datortillverkaren HP. Betalningen av köpet uppgår till 7,5 MSEK vid kursen 1,17 SEK per aktie och betalas med 6,384,287 miljoner egna nyemitterade Labs2 Group AB aktier genom styrelsens bemyndigande om nyemission. Styrelsen kommer inom kort fatta formellt emissionsbeslut. Bolaget har vid förvärvstillfället minst 5 MSEK i kassabehållning, vilket täcker kapitalbehovet för framtida projekt och affärsaktiviteter inom detta område. "Genom detta förvärv så tillförs vi några strategiska möjligheter. Framför allt är det på marknadssidan där vi mycket snabbare kan nå kunder genom att göra en större del av värdekedjan helt mjukvarubaserad, med ett "testa & köp" koncept. I stället för att argumentera för tjänstens fördelar kan vi nu genom olika samarbeten låta användarna testa på egen hand. Det hela är mycket enkelt för både PC och PDA. Man laddar ner, får ett lösenord och provar utan kostnad i 15 min. Vill användaren sedan skapa ett konto är det bara några enkla handgrepp. Enklare kan det inte bli att skapa ett komplett telefoniabonnemang", säger Jonas Birgersson, Koncernchef på Labs2. "Personligen tror jag att detta är början på något stort. Genom att befria vanliga människor från deras fasta telefoniabonnemang påbörjar vi processen med allt fler tjänster över bredbandsförbindelserna. Dessa tjänster blir både bättre och billigare än tidigare", säger Jonas Birgersson. För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62. Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar