Labs2 skriver avtal med en av Norges största nätägare, BaneTele om försäljning av IP-telefoni

Labs2 skriver avtal med en av Norges största nätägare, BaneTele om försäljning av IP-telefoni. Oslo 2003-11-17 Genom dotterbolaget Port IT ASA har Labs2-gruppen tecknat avtal om försäljning av IP-telefoni. Genom att erbjuda ett antal tjänster kring telefoni över BaneTeles kraftfulla nätverk kan en och samma kund erhålla ett komplett tjänsteutbud via ett och samma nätverk. Det är äkta telefonitjänster som erbjuds, där en kund kan nå alla andra "vanliga" telefoner runt om i världen. Denna rationella hantering med bara ett kraftfullt nät sänker kostnaderna för kunderna på ett betydande sätt. "Det är självklart glädjande att vårt nya dotterbolag redan har lyckats bidra med en sådan strategisk affär till koncernen. BaneTele är en mycket viktigt aktör på den norska marknaden. Tillsammans med Telenor är BaneTele den stora aktören på nationella bredbandsförbindelser, säger Error! Bookmark not defined., Koncernchef på Labs2." "Detta avtal ger oss tillsammans med BaneTele möjligheten till att etablera ett verkligt alternativ inom telekommunikation, baserat på en mera framtidsäker och kostnadseffektiv teknikbas än vad dagen leverantörer använder. Detta är ett optimalt strategiskt samarbete som uppstår i kombinationen av BaneTeles nationella infrastruktur och våra telefonilösningar, säger Pål Eivind Vegard, verkställande direktören i Port IT ASA. Det ingångna 3-års avtalet baseras på att BaneTele driver och levererar transmissionskapacitet och Port IT producerar ett antal tjänster. Kombinationen blir ett kostnadseffektivt och säkert erbjudande till den norska marknaden. "Detta avtal är ett led i vår strategi kring att utveckla och stärka vårt affärsunderlag genom att bland annat fördjupa och ingå nya allianser med lokala/regionala bredbandsaktörer och tjänsteleverantörer. Port IT bidrar således i detta sammanhanget med leveranser av framtidens telefonilösningar på vår "Digitala marknadsplats" säger Matthias Peter, verkställande direktör BaneTele AS. För mera information; Adm.dir Matthias Peter, BaneTele AS på +47 920 86 800, e-post: matthias.peter@banetele.com. Ring Jonas Birgersson på +46 70 515 27 62 eller Pål Eivind Vegard på +47 400 00 101, e-mail: pev@portit.com - eller se hemsida: www.portit.com BaneTeles affärsidé är att vara en stark nationell bredbandsaktör - en nationellt omfattande transportör av alla typer av data (multipla tjänster) mellan professionella köpare och leverantörer av tjänster och innehåll. BaneTele levererar tjänster inom områdena Internet, kapacitet och Datacom/IP till företagsmarknaden i Norge. Fundamentet för BaneTeles verksamhet är det landstäckande och redundanta fiberoptiska nät som i huvudsak följer järnvägsnätet och energibolagens infrastrukturer genom Norge. Med Norges mest moderna nät, som är 12 500 km långt, satsar företaget på att bli en dominerande kommunikationsleverantör till utvalda kunder och segment. Port IT ASA är en skandinavisk teleoperatör och Telecom Service Provider (TSP) och fungerar som en telefonfabrik för operatörer och tjänsteleverantörer. Port äger all nödvändig infrastruktur för att erbjuda operatörer och tjänsteleverantörer leverans av värdeökande tjänster till sina slutkunder. Tjänsterna produceras på Ports plattformar som är kopplade till det nordiska och internationella telenäten. Port IT utvecklar, levererar, driftar och administrerar tjänster inom fast telefoni, mobiltelefoni, Internet och bredband. Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar