Utfall företrädesemission i Labs² Group AB

Efter teckningstidens utgång i Labs² Groups AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om totalt cirka 9,5 miljoner kronor före emissionskostnader, visar sammanräkningen att 408 912 624 aktier motsvarande ca 43% av de totalt 953 793 821 aktier som emissionen omfattar, har tecknats och betalts i emissionen, samt att 105 406 289 aktier har anmälts utan stöd av företrädesrätt.

Som beskrivs i informationsmemorandum har återstoden av emissionsvolymen säkrats genom emissionsgarantier utställda av ett garantikonsortium bestående av externa investerare.

Jan Werne Styrelseordförande i Labs² Tel: 0708-482540

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo. Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.