26 personer sägs upp när Lagena drar ned

26 personer sägs upp. Det beskedet kom på måndagen efter att de centrala förhandlingarna med Handels avslutades i fredags. Förändringen innebär att företaget drar ned från 175 medarbetare till 149. - Det är oerhört tråkig att behöva ge ett sådant besked. Tyvärr är det en nödvändighet för att trygga arbetstillfällen på sikt, säger Per Öhagen, VD för Lagena.

Bakgrunden till varslen är att företaget på kort tid minskat lagerhanteringen volymmässigt med en knapp femtedel. Prognosen för helåret tyder dessutom på att minskningen kommer att hålla i sig. Sammantaget gör det att företaget gjort stora förluster enbart under de fem första månaderna. Lagena har därför sjösatt ett omfattande besparingsprogram, där personalförändringarna endast utgör en del. - Vi är överens med facket om att stora strukturella förändringar i verksamheten är nödvändiga. Däremot har vi haft olika uppfattningar om hur fort förändringarna måste komma på plats. Därför var vi helt enkelt tvingade att ta ett så kallat arbetsgivarbeslut och gå vidare med uppsägningarna, säger Per Öhagen. Men självklart förstår vi att en del blir besvikna av beslutet. Lagena garanterar att uppsägningarna kommer att följa enligt LAS och turordningsprincipen. De uppsagda medarbetarna omfattas också av en sk TSL-försäkring, som innebär att medarbetare kan få stöd i att söka ett nytt arbete. - Det viktigaste just nu är att de berörda känner att de får svar på sina frågor och det stöd de förtjänar. Därför har alla möjlighet att träffa både företagsledning, fack och företagshälsovård om de känner att de har behov av det, säger Per Öhagen. Länsarbetsnämnden är informerad om neddragningen och arbetsförmedlingen kommer att kalla de berörda till informationsmöten. För mer information Magnus Erkes, ekonomichef 08-500 666 59

Prenumerera

Dokument & länkar