Förhandlingar uppskjutna till nästa vecka

Leveranserna är åter på normala nivåer, men varslen kvarstår. Så kan onsdagen sammanfattas när det gäller arbetsmarknadskonflikten på distributionsföretaget Lagena i Jordbro. De överläggningar mellan fack och arbetsgivare som hölls på onsdagen avslutades efter en inledande runda då den löntagarrapport som skulle ge svar på en rad centrala frågor befanns vara för övergripande. Därmed tar parterna en paus i förhandlingsarbetet och de lokala överläggningarna återupptas på onsdag efter midsommar.

- Delrapporten belyste vår konkurrenssituation och våra ekonomiska förutsättningar på ett tydligt sätt, säger VD Per Öhagen. Däremot har de inte hunnit precisera de övergripande frågeställningarna om verksamheten. Därför tog vi ett gemensamt beslut att fortsätta förhandlingarna nästa vecka. Rapporten som är beställd av Handels kommer att slutföras under början på nästa vecka för att sedan presenteras för parterna på onsdag – dvs helt enligt den ursprungliga planeringen. Därmed kan förhandlingarna återupptas på lokal nivå på torsdag. - Utan att föregripa förhandlingarna kan jag ändå konstatera att det nu finns en gemensam syn på vår konkurrenssituation och vårt ekonomiska läge. Hur tråkigt det än är så måste vi minska våra kostnader för att säkra arbetstillfällena på sikt och det är det vi nu måste nå en lösning om. Oklart om den vilda strejken Vad som händer med den vilda strejk som inleddes på måndagen är oklart. Såväl fack som representanter för Lagena informerade de cirka 20 personer som blockerar en av grindarna in på företaget om att förhandlingarna bordlagts till och med nästa vecka. Polisen behåller dock en förhöjd beredskap och bevakar området. Endast mindre förseningar Under onsdagen nådde Lagena åter i det närmaste en normal nivå på leveranserna, med endast mindre förseningar. För mer information, kontakta: Per Öhagen, vd, tel 070-6014504

Prenumerera