Återköp av egna aktier

Återköp av egna aktier Lagercrantz Group har den 13 november 2003 återköpt 650 000 B aktier till en snittkurs av 23,75 kr. Lagercrantz aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 486 423 B aktier. Det totala antalet aktier i Lagercrantz uppgår till 25 914 232. Syftet med Lagercrantz återköp av egna aktier är bland annat att ha en god beredskap för framtida expansion genom möjligheten att i samband med förvärv avyttra egna aktier. Stockholm den 13 november 2003 Lagercrantz Group AB (publ) For ytterligare information kontakta: Per Ikov, CFO, Lagercrantz Group AB, + 46 8 700 66 80 Johan Bark, Handelsbanken Securities, + 46 8 701 31 14. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar