Incitamentsprogram i Lagercrantz Group fulltecknades

Det av årsstämman 2007 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i koncernen om maximalt 260 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2007 att omfatta 27 medarbetare i koncernen.

Den under mätperioden 3 september– 14 september 2007 genomsnittliga aktiekursen uppgick till 35,48 SEK. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår sålunda till 44,40 SEK (vilket motsvarar 125 % av den genomsnittliga aktiekursen). Lösenkursen är avrundad till närmaste helt tiotal öre i överensstämmelse med optionsvillkoren. Lösentidpunkten är mellan 21 september – 21 december 2010.Stockholm den 12 oktober 2007

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.
Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar