Ledningsförändring i Lagercrantz Group

Efter sex år i koncernen har Bengt Lejdström, Finansdirektör i Lagercrantz Group AB, valt att lämna sin position inom Lagercrantz för att tillträda en tjänst utanför koncernen.

Rekrytering av ny Finansdirektör kommer att påbörjas nu och beräknas vara färdig under sommaren 2018.

Stockholm den 9 februari 2018

Lagercrantz Group AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70.

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-02-09 kl 15:00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 350 anställda och omsätter ca 3 200 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar