Offentliggörande av årsredovisning 2008/09

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2008/09 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com. Årsredovisningen presenteras i ett format som är anpassat för internet. Det är möjligt att ladda ned hela eller valda delar av dokumentet för utskrift. Stockholm den 30 juni 2009 Lagercrantz Group AB (publ)

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar