Stängning av aktieswap-avtal och återköp av egna aktier

Stängning av aktieswap-avtal och återköp av egna aktier Lagercrantz Group har idag stängt det aktieswap-avtal, som ingicks med hänsyn till planerat incentiveprogram. Stängningen ger inte någon resultateffekt. Se vidare bolagets halvårsrapport. Lagercrantz Group har idag återköpt 923 700 egna B-aktier, vilket också utgör det totala innehavet. Aktierna utgör 3,3 procent av de utgivna aktierna med 2,4 procent av röstetalet. Aktierna har köpts till kursen 29 kronor. I och med återköpet har Lagercrantz Group säkerställt bolagets åtagande i det av bolagsstämman den 17 december 2001 beslutade optionsprogrammet för ledande befattningshavare. Stockholm den 18 december 2001 Lagercrantz Group AB (publ) Frågor kan ställas till VD Jan Friis, 08-700 66 73 eller vVD Per Ikov, 08-700 66 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00900/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar