Delårsrapport januari - juni 2007

Fortsatt god orderingång

• Omsättningen uppgick till 402,4 mkr (387,9)
• Rörelseresultatet uppgick till 28,0 mkr (31,4)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,2 mkr (28,4)
• Orderingången uppgick till 435,3 mkr (406,0)

Omsättning, orderingång och resultat

Omsättningen uppgick till 402,4 mkr under första halvåret, vilket innebär en ökning med 4 procent. Under andra kvartalet var omsättningsökningen 8 procent. Orderingången ökade med 7 procent jämfört med föregående år. Orderingången hos Voice, Scandinavian Eyewear och Abstracta ökade kraftigt, medan orderingången hos övriga bolag var oförändrad. Resultatet efter finansiella poster är 3,2 mkr lägre än föregående år beroende på förändringar av marknadsmixen och prishöjningar på inköpt material. Under perioden har satsningar på produktutveckling varit betydligt större än under motsvarande period föregående år. Vidare är resultatet belastat med en engångskostnad på drygt 2 mkr till följd av byte av VD. Johan Hjertonsson tillträder som ny VD och koncernchef den 1 oktober.

Finansiell ställning

Våra finanser är fortsatt starka. Trots en utdelning på 25,3 mkr under andra halvåret uppgår soliditeten till 51,3 procent (47,3) och skuldsättningsgraden till 0,47 (0,68). Expanda har stort utrymme för att lånefinansiera förvärv utan att överskrida koncernens mål för skuldsättningsgrad och soliditet.

Förväntningar framöver

Den starka orderingången skall borga för förbättringar av omsättning och resultat under resten av året. Konjunkturen är fortsatt stark och koncernens bolag har normalt ett betydligt starkare andra halvår.

Lammhult den 15 augusti 2007
Expanda AB

Lennart Bohlin
tf VD

Frågor besvaras av Thomas Jansson, Ekonomichef, 070 – 555 03 61 eller Lennart Bohlin, tf VD, telefon 070 – 528 51 01

Notera
Informationen är sådan som Expanda ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti klockan 9.30.

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar