Delårsrapport januari - september 2007

Rörelsemarginalen uppgick till 14 procent i tredje kvartalet

• Omsättningen uppgick till 605,5 mkr (586,4)
• Rörelseresultatet uppgick till 56,5 mkr (57,2)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 52,0 mkr (52,4)
• Orderingången uppgick till 615,2 mkr (594,1)

Omsättning, orderingång och resultat
Omsättningen har ökat med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under tredje kvartalet var omsättningsökningen 2 procent. Orderingången har ökat med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till följd av en lägre orderingång inom affärsområdet bibliotek var koncernens orderingång 4 procent lägre under tredje kvartalet. Resultatet förbättrades kraftigt under tredje kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent. Den ackumulerade rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent. Jämfört med perioden juli – september 2006 var bruttoresultatet ca 1 mkr bättre och administrationskostnaderna nästan 2 mkr lägre, vilket förbättrade kvartalets rörelseresultat från 25,8 mkr till 28,5 mkr. Resultattappet efter första halvåret är därmed i stort sett återhämtat och det ackumulerade rörelseresultatet är efter nio månader i nivå med föregående år.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgår till 52,0 procent (48,2) och skuldsättningsgraden till 0,49 (0,64). Expanda har stort utrymme för att lånefinansiera förvärv utan att överskrida koncernens mål för skuldsättningsgrad och soliditet.

Förväntningar framöver
Under tredje kvartalet nådde orderingången inte upp till föregående års nivå. Vi är dock försiktigt optimistiska till försäljningsutvecklingen framöver. Efterfrågeläget är bra för merparten av våra bolag och vi ser inga omedelbara eller tydliga tecken till eventuell konjunkturavmattning. Expandas strategi är att ha helägda bolag, därför är innehavet i intressebolaget Galleri Stolen i Stockholm AB (Gärsnäs) under utredning.

Lammhult den 24 oktober 2007
Expanda AB

Johan Hjertonsson
VD

Frågor besvaras av Johan Hjertonsson, VD, telefon 0472-26 96 71, 070-229 77 93 eller Thomas Jansson, Ekonomichef, telefon 0472-26 96 72, 070 – 555 03 61

Notera
Informationen är sådan som Expanda ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober klockan 16.00.

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar