EP Access: Lammhults Design Group - Public Interior överraskar

Lammhults Design Group rapporterar in en tillväxt om 2% organiskt (omsättning 231,8 vs. 227,2).Q1 2017 var dock ett ovanligt starkt kvartal för LDG så jämförelsen är tuff. Någonting vi ser väldigt positivt på är att Public Interior växer med 6%. Detta segment har dessutom en högre marginal vilket gör att EBIT-marginalen stiger till 4%. Efter kvartalets utgång har man dessutom slutfört utflyttningen av Ires produktion från Lammhults Möbler vilket kommer leda till ytterligare marginalexpansion. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i akten till låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/18255/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera