Expanda avvecklar Atran

Expanda har beslutat att avveckla dotterbolaget Atran AB i Falkenberg. MBL-förhandlingar syftande till en avveckling av Atran har inletts. Bolaget sysselsätter 12 personer och har genererat förluster under flera år. Beslutet innebär att årets resultat kommer att belastas med en engångskostnad på ca 5 mkr. Parallellt med avvecklingen kommer Expanda att försöka avyttra bolaget. Lammhult den 13 oktober 2005 Marcus Larsson VD Expanda AB Telefon 0472-26 96 71, 070-606 70 75

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar