Expanda avyttrar innehavet i Galleri Stolen med dess dotterbolag Gärsnäs

Expanda AB avyttrar hela sitt innehav (48,7 %) i intressebolaget Galleri Stolen i Stockholm AB, med dotterbolaget Gärsnäs AB, i lika delar till Kenneth Johansson, tidigare VD i Swedese, och Jofor AB ägt av Jan-Ove Forsell, VD för Expanda under åren 1997 - 2003.

Försäljningen innebär att årets resultat före skatt kommer att belastas med en engångskostnad på ca 11 MSEK varav 5 MSEK är negativt kassaflödespåverkande.

Expanda minskar efter försäljningen risken gällande Galleri Stolen i Stockholm AB med dotterbolaget Gärsnäs AB från 32 MSEK till 4 MSEK. Kvarvarande belopp avser borgen för pensionsförpliktelser gentemot FPG.

För ytterligare information kontakta Expanda Design Group: Johan Hjertonsson, VD och Koncernchef, telefon 070-229 77 93 eller Thomas Jansson, Ekonomidirektör, telefon 070-555 03 61.

Lammhult den 10 december 2007


Expanda AB

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar