Försvagad efterfrågan försämrar resultatet

Lammhults Design Groups orderingång har, som kommunicerats redan under första kvartalet, successivt försvagats till att under perioden april-mitten av juni hamna på en nivå som ligger ca 20 procent lägre än motsvarande period 2008. Som en följd av den svaga orderingången förväntas nettoomsättningen uppgå till ca 180 mkr och rörelseresultatet till mellan -7 och -10 mkr för det andra kvartalet 2009. Andra kvartalet är normalt sett det svagaste kvartalet under året. Ett antal åtgärder har vidtagits för att anpassa kostnaderna till den försämrade marknadssituationen, dessa åtgärder beräknas medföra kostnadsminskningar på närmare 15 mkr jämfört med föregående år. Lammhult den 30 juni 2009 För ytterligare information kontakta: Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71, 0708–839 898 Notera Informationen är sådan som Lammhults Design Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni klockan 08.30.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar