Lägre nettoomsättning och valutaeffekter försämrade lönsamheten

 

  • Nettoomsättning 364,7 mkr (384,7), varav andra kvartalet 172,6 mkr (187,9)
  • Rörelseresultat 0,1 mkr (8,8), varav andra kvartalet -2,4 mkr (4,3)
  • Orderingång 392,9 mkr (393,1), varav andra kvartalet 191,1 mkr (203,5)
  • Orderstock 128,5 mkr (120,0)

Nettoomsättning, orderingång och resultat

I enlighet med pressmeddelande den 10 juni 2011 blev effekten av en svag orderingång och en starkare svensk krona att rörelseresultatet blev negativt för andra kvartalet.

Med undantag för affärsområde Office var efterfrågan svag under andra kvartalet, vilket resulterade i att nettoomsättningen minskade med 8 procent och orderingången med 6 procent. För första halvåret minskade nettoomsättningen med 5 procent, medan orderingången var på föregående års nivå. Orderstocken var vid halvårsskiftet 7 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. En betydande andel av affärsområde Librarys orderstock skall dock inte levereras förrän i fjärde kvartalet, vilket kommer att påverka resultatet för det tredje kvartalet. Med oförändrade valutakurser jämfört med första halvåret föregående år hade nettoomsättningen varit på föregående års nivå, orderingången ökat med 5 procent och orderstocken varit 10 procent högre. Rörelseresultatet uppgick till -2,4 mkr (4,3) i andra kvartalet och till 0,1 mkr (8,8) ackumulerat. Med oförändrade valutakurser jämfört med första halvåret föregående år hade det ackumulerade rörelseresultatet uppgått till 2,8 mkr.

Förväntningar framöver

Marknadsutsikterna på koncernens två viktigaste marknader, Sverige och Tyskland, ser relativt gynnsamma ut. Det råder däremot fortsatt osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa. Fokuserad exportsatsning, produkt- och konceptutveckling, inköps- och produktionseffektiviseringar, samt tillvaratagande av synergier är prioriterade och värdehöjande aktiviteter 2011.

Lammhult den 18 augusti 2011

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Notera

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti klockan 8.00.

 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar