Lammhults Design Group fortsätter sin renodling av verksamheten – Förhandling om flytt av Torsviksenheten

 

Lammhults Design Group fortsätter genomföra strukturåtgärder enligt tidigare kommunicerad renodling med fokus på lönsam tillväxt. Därför kommer förhandling att inledas om att flytta Voice AB's verksamhet i Torsvik. Produktionen integreras i Abstracta AB i Lammhult, vilket ger en större och effektivare produktionsenhet. Planen är att integrationen genomförs under perioden maj-september. Sedan tidigare har sälj- och marknadsresurserna integrerats i Abstracta, detta som ett första steg att även bredda erbjudandet och bearbeta den s.k. off-sidan för förvaringsmöbler. Voice har totalt 16 anställda som samtliga erbjuds att flytta med. Efter genomförd strukturåtgärd, som även omfattar en fastighetsförsäljning, beräknas nettobesparingen bli 6-8 mkr årligen.

Lammhult den 27 april 2012

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Notera

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl. 08:59

 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar