Lammhults Design Groups årsredovisning för 2011

 

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2011 finns från och med idag, måndagen den 26 mars, tillgänglig på koncernens hemsida www.lammhultsdesigngroup.com.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post till aktieägarna under den närmaste veckan. Årsredovisningen kan även beställas via hemsidan eller via e-post till info@lammhultsdesigngroup.com.

Lammhult den 26 mars 2012

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72 eller 070-555 03 61

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars klockan 8.00.

 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar