Penser Access: Lammhults Design Group - Ett stabilt avslut på året och en stark orderbok

Då bolaget rapporterade in en försäljning för 2017 som var starkare än väntat väljer vi att justera upp våra intäktsestimat något. Detta på grund av högre instegsvärden. Vi ser även att bruttomarginalen kommer öka på grund av högre försäljning och lyckade strukturåtgärder. Även en förändrad produktmix kan bidra till detta. De ökande intäktsestimaten samt en justering av bruttomarginal gör att vi även väljer att justera EBIT och EPS estimaten för perioden 2018-2019. Vi bibehåller vår åsikt att aktien har en hög potential till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ett-stabilt-avslut-pa-aret-och-en-stark-orderbok/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera