Penser Access: Lammhults Design Group - Stark orderingång bäddar för ett bra 2017

Första kvartalet genererade en omsättningstillväxt på 37%, vilket var 19% bättre än våra förväntningar. Deras senaste förvärv har bidragit starkt till ökningen. Organiskt växte Lammhults Design Group (LDG) med 11%. Orderingången i första kvartalet ökade med 57%. Bolaget har erhållit ett antal större projekt under kvartalet och ett flertal av dessa kommer att levereras löpande under året. EBIT i kvartalet uppgick till SEKm 8,3, vilket var bättre YoY men 33% sämre än vad vi hade förväntat oss. Att EBIT var så mycket sämre än väntat beror till större delen på en ogynnsam lands- och projektmix inom Public Interior. Enligt oss ger den starka orderingången, den starka byggmarkand och förbättringen i Norge stöd till det långsiktiga caset.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/stark-orderingang-baddar-ett-bra-2017/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera