Miljonprogramsbor + landsbygdskommuner = sant

Arbetssökande i Sveriges miljonprogram vill gärna ta jobb i kommuner som har brist på arbetskraft. Men det behövs bättre information till målgruppen om att jobben finns. Det visar en ny rapport som gjorts av Carlos Rojas, MIKLO, för Jordbruksverkets räkning.

Idag söker landsbygdskommuner ofta arbetskraft i andra länder istället för att blicka mot miljonprogrammen där det finns många arbetssökande med rätt kompetens. Enligt Carlos Rojas är den negativa mediebilden om miljonprogrammen som bland annat bidrar till problemet att landsbygdskommuner inte ser miljonprogramsbor som potentiell arbetskraft. Det handlar om fördomar om att de helst vill bo nära andra landsmän och att de skulle vara mindre villiga att söka arbete än infödda svenskar.

-          Vår rapport visar tvärtom att miljonprogramsbor är aktiva i sitt arbetssökande och anser det viktigare att få en trygg anställning, än att stanna i gemenskapen på den ort man bor. Om bara de arbetssökande får kunskap om de jobb som finns, kan många tänka sig att flytta. Det rör såväl arbetssökande med barn och familj som unga utan barn. Lösningen är mer och mer korrekt information åt båda hållen, säger Carlos Rojas.

Arbetssökande inom vård- och omsorgssektorn
I rapporten intervjuas ett 20-tal arbetssökande från miljonprogram i Örnsköldsvik och Linköping. Alla sökte vid intervjutillfället jobb inom vård- och omsorgssektorn, där det kommer att råda brist på arbetskraft framöver. Rapportens resultat presenteras under torsdagen och fredagen i samband med två workshops för politiker och högre tjänstemän i kommuner och regioner, en workshop i Stockholm och en i Örnsköldsvik.

Journalister är välkomna att delta under förmiddagen fram till och med lunch i samband med respektive workshop. Då presenterar Carlos Rojas rapporten och Djamal Hamaili, flyktingsamordnare från Valdemarsviks kommun, berättar om det framgångsrika arbete de bedrivit med att locka arbetssökande från miljonprogram i Stockholm.

Tid: 10.00 - 12.00

Plats: 28/2 Quality Airport Hotel Arlanda, Arlanda stad Stockholm, alt.
             1/3 Parken, Skogsgatan 44, Örnsköldsvik

Rapporten ”Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!”bifogas detta utskick.

Tidigare rapporter Miklo producerat för Jordbruksverket:
”Miljonprogrammens utflyttare som en resurs för Sveriges landsbygder”, 2011
”Enade mot mediebilden”, 2011
”Cash, kollo och kompisar”, 2009

Kontaktperson:
Maria Petersson, Jordbruksverket Tel: 036-15 58 30
maria.petersson@jordbruksverket.se

Prenumerera