Nationella Landsbygdsgalan 2017 - Samtliga vinnare utsedda

I åtta olika kategorier har nu Ullbaggepriser delats ut till olika företag och projekt som alla har utvecklat sina hembygder på ett fantastiskt sätt. Till den nationella Landsbygdsgalan som i år hölls i Tällberg utanför Leksand kom gäster från hela Sverige för att hylla dessa landsbygdshjältar.
 – Vilken kväll! Kalle Moraeus som konferencier och underhållare och alla Ullbaggevinnare fulla av energi och idéer gjorde verkligen Landsbygdsgalan 2017 minnesvärd, säger Nils Lagerroth från Landsbygdsnätverkets kansli.

Nytt för i år är även ett Folkets pris där alla som ville hade möjlighet att rösta under hela vecka 44. Drygt 3000 personer röstade fram en vinnare bland alla slutnominerade satsningar till Landsbygdsgalan.
Läs mer om Landsbygdsgalan och se videopresentationer på: www.landsbygdsnatverket.se/ullbaggepriset
Fotografier från galakvällen finns att ladda ner här: https://goo.gl/TW6WGr Ange fotograf: David Wreland.

1. Sysselsättning i gröna näringar - Vinnare är Färna odlingar
Juryns motivering:
”Färna odlingar och Johan Matsander bidrar genom sin bärodling till att odlingslandskapet hålls öppet i en trakt som annars domineras av skog. Ett lyckat samarbete förs med Färna Herrgård som köper och serverar bären Johan producerar samt arrenderar ut mark till honom. Med outtröttlig energi och stor arbetskapacitet har Johan skapat ett konkurrenskraftigt företag i en bygd där det nästan inte finns några jordbruksföretag kvar. Företaget skapar dessutom många arbetstillfällen för nya svenskar.”
Läs mer om Färna odlingar och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/farna_odlingar

Kontaktpersoner:
Nominerat företag: Johan Matsanders, Färna odlingar AB, tel: 0708-11 68 90
Nominerande: Yngve Liljegren, Länsstyrelsen Västmanlands län, tel: 010-224 93 07

2. Sysselsättning i blå näringar - Vinnare är Störodling i Strömsnäsbruk
Juryns motivering:
”Störodling i Strömsnäsbruk har siktet inställt på att producera 1 000 kilo störrom per år. Så skapas en ny näring och nya jobb inom en region som normalt sett har en väldigt liten verksamhet inom de blå näringarna. Satsningen har pågått sedan 2015 och nu har de första störynglen flyttat in i bassänger i ortens nedlagda pappersbruk. Därmed har företaget tagit ett viktigt steg i uppbyggnaden av en långsiktigt hållbar verksamhet till godo för många.”
Läs mer om företaget och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/storodling_stromsnasbruk

Kontaktpersoner:
Nominerat projekt: Torbjörn Ranta, Arctic Roe of Scandinavia, tel: 070-885 55 04
Nominerande: Anders Meijer, Länsstyrelsen i Kronobergs län, tel: 010-223 74 15

3. Sysselsättning i övriga landsbygdsnäringar - Vinnare är Arbetskooperativet Fixarna i Hambrunge
Juryns motivering:
”Arbetskooperativet Fixarna i Hambrunge har en positiv inverkan på sin bygd genom att erbjuda arbetstillfällen och lokal service till innvånarna. Ett femtiotal personer har under åren fått sysselsättning och en ny framtidstro i ett område där det tidigare skett stora industrinedläggningar. Fixarna startade som ett projekt och har nu blivit en lyckad ordinarie verksamhet som en förebild att inspireras av.”
Läs mer om Fixarna i Hambrunge och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/fixarna

Kontaktpersoner:
Nominerad förening: Therese Metz, Arbetskooperativet Fixarna i Hambrunge ek. för. tel: 070-084 88 33
Nominerande: Theres Sundberg, Leader Gästrikebygden LLU, tel: 070-245 21 01

4. Landsbygdsinnovation - Vinnare är Uppgrenna Naturhus
Juryns motivering:
”Uppgrenna Naturhus är stället där Bodil Antonsson med en tydlig vision och uthållighet har utvecklat ett unikt kretsloppshus för återhämtning, inspiration och möten. Bodil visar på ett hållbart sätt att bygga och bo samt bedriva verksamhet. Mötesplatsen rymmer delar som ekokafé, odling, kultur, friskvård, konferens och logi. Uppgrenna Naturhus är ett iögonfallande landmärke och en milstolpe som visar nya, kreativa sätt att driva affärsverksamhet på landsbygden.”
Läs om Uppgrenna Naturhus och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/uppgrenna_naturhus

Kontaktpersoner:
Nominerat företag: Bodil Antonsson, Uppgrenna Naturhus, tel: 073-391 61 47
Nominerande: Nina Elmsjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tel: 010-223 62 50

5. Integrationssatsning - Vinnare är Ny på landet
Juryns motivering:
”Ny på landet är projektet som hittat samverkansformer mellan landsbygdsföreningar och etniska föreningar. Gemensamma aktiviteter har visat på möjligheterna på landsbygden. Aktiviteter som genomförts har organiserats av en landsbygdsförening och en etnisk förening vilket har lett till nya nätverk. Kulturella hinder och oskrivna regler som kan innebära hinder är något som projektet har lyckats eliminera. Det har bidragit till ökad kunskap om utrikesfödda och om vad den svenska landsbygden har att erbjuda.”
Läs mer om Ny på landet och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/ny_pa_landet

Kontaktperson:
Nominerat projekt: Jeanette Uner, Leader Folkungaland, tel: 070-460 35 06

6. Klimat och miljö - Vinnare är Peckas naturodlingar
Juryns motivering:
”Peckas naturodlingar har gått från en småskalig försöksanläggning till en anläggning som ska producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år. Det är resultatet av fiskodlaren Pecka Nygårds vision - en storskalig produktion av livsmedel odlade på ett hållbart sätt som distribueras till konsumenterna i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter. Företaget har fått stor uppmärksamhet och projekterar nu för etablering i Sveriges storstadsregioner.”
Läs om Peckas Naturodlingar samt en videopresentation: www.landsbygdsnatverket.se/peckas_naturodlingar

Kontaktpersoner:
Nominerat företag: Daniel Brännström, tel: 070-377 70 08
Nominerande: Jenny Lindgren, Länsstyrelsen Västernorrland, tel: 072-528 69 20

7. Unga i landsbygdsutveckling - Vinnare är Älvkarleby Idrottsklubb
Juryns motivering:
”Älvkarleby idrottsförening har genom ett projekt satsat på en framtidens idrottsplats som tar ett stort samhällsansvar för ungas aktivering, bygdens integrationsarbete och skapandet av en positiv generationsövergripande mötesplats. Projektet visar att ett engagemang med idrotten som verktyg för bygdeutveckling, ungdomsarbete och integration knyter samman budskapet att en levande idrottsförening ger en levande landsbygd.”
Läs om Älvkarleby Idrottsklubb och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/alvkarleby_ik

Kontaktpersoner:
Nominerat projekt: Markus Oksanen, Älvkarleby Idrottsklubb, tel: 070-414 00 55
Nominerande: Petter Lundin, Länsstyrelsen Uppsala län, tel: 010-22 33 238

8. Internationellt samarbete - Vinnare är Time for Interaction
Juryns motivering:
”I projektet Time for Interaction kombineras insatser på hemmaplan med utbyte av erfarenheter från Tyskland och Österrike. Inriktningen på ungdomar, kultur och sociala frågor skapar tillsammans med yrkesorientering, utbildning och samarbete med lokala småföretag en helhet för integrationen. Volontärernas roll i integrationsarbetet utvecklas med hjälp av idéer från de andra länderna i projektet.”
Mer om Time for Interaction och en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/time_for_interaction

Kontaktpersoner:
Nominerat projekt: Mariana Morosanu, Time for Interaction, tel: 070-440 28 55
Nominerande: Sofia Skörde, Leader Västra Småland, tel: 0370-33 10 30

Folkets pris - CUL i Tun
Av alla drygt 3200 röster som kom in till Folkets pris så föll 600 på CUL i Tun som därigenom vann med mycket god marginal gentemot de övriga 24 kandidaterna.

CUL i Tun i Lidköpings kommun visar vilken viktig roll den lokala lanthandeln kan ha för sin bygd. Lanthandeln är idag en naturlig samlingpunkt i bygden där dagligvaror, kultur, mat och annan service nu finns tillgänglig för alla. CUL i Tun erbjuder en grundläggande service vilket gör att många väljer att spara in på långa resor för att istället konsumerar lokalt. Detta bidrar och stärker den lokala handeln vilket är vägen till en hållbar utveckling i samhället.

Kontaktpersoner:
Nominerat företag: Cecilia och Urban Lundberg, CUL i Tun AB, tel: 070-523 67 67
Nominerande: Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen Västra Götalands län, tel: 010-224 56 64

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar