Pressinbjudan: Miljonprogramsbor + landsbygdskommuner = sant

Arbetssökande i Sveriges miljonprogram vill gärna ta jobb i kommuner som har brist på arbetskraft. Men det behövs bättre information till målgruppen om att jobben finns. Det visar en ny rapport som gjorts av Carlos Rojas, MIKLO, för Jordbruksverkets räkning.

I rapporten intervjuas ett 20-tal arbetssökande från miljonprogram i Örnsköldsvik och Linköping. Alla sökte vid intervjutillfället jobb inom vård- och omsorgssektorn, där det kommer att råda mest brist på arbetskraft framöver. Rapportens resultat presenteras under torsdagen och fredagen i samband med två workshops för politiker och högre tjänstemän i kommuner och regioner, en i Stockholm och en i Örnsköldsvik.

Journalister är välkomna att delta under förmiddagen fram till och med lunch i samband med respektive workshop. Då presenterar Carlos Rojas rapporten och Djamal Hamaili, flyktingsamordnare från Valdemarsviks kommun, berättar om det framgångsrika arbete den kommunen bedrivit med att locka arbetssökande från miljonprogram i Stockholm.

Tid: 10.00 - 12.00

Plats: 28/2 Quality Airport Hotel Arlanda, Arlanda stad Stockholm,

alt. 1/3 Parken, Skogsgatan 44, Örnsköldsvik

OBS! Den som vill stanna och äta lunch måste meddela det under dagen.

Kontaktpersoner:
Jessica Hagård, Jordbruksverket

Tel: 036-15 61 16
jessica.hagard@jordbruksverket.se

Maria Jansson, Jordbruksverket

Tel: 036 -15 51 52
maria.jansson@jordbruksverket.se

Prenumerera