Yusra från Göteborg snackar integration i Almedalen

Yusra Moshtat deltar i Almedalsveckan tillsammans med Landsbygdsnätverket

Yusra Moshtat jobbar som miljöinspektör på Göteborgs stad och driver dessutom företaget ”Med Andra Ögon”. Hon sitter även med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration.

Den 5 juli är hon moderator i Landsbygdsnätverkets panelsamtal i Almedalen om hur nyanlända ungdomar kan skapa sig en framtid på landsbygden.

­Jag vill visa att allt är möjligt. Med hjälp av de ungdomar som kommer till vårt land kan man få landsbygden att blomma, men det krävs att vi alla tillsammans hjälps åt och är delaktiga, säger Yusra Moshat. 

Läs hela programmet för seminariet i Almedalen här:

För mer information kontakta:

Yusra Moshat, 070-761 26 34, moshtatyusra@hotmail.com,

Nils Lagerroth, samordnare, Landsbygdsnätverket, 036-15 62 15 nils.lagerroth@jordbruksverket.se

Om Landsbygdsnätveket

Landsbygdnätverket drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram, havs– och fiskeriprogrammet och programmet för social– och regional-fonden inom lokalt ledd utveckling 2014-2020. I nätverket ingår cirka 100 organisationer och myndigheter som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden. Landsbygdsnätverket är en del av Jordbruksverket.

Landsbygdsnätverket är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell och internationell nivå.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media